Vízum do USA

Seznam států vyžadující vízum je poměrně dlouhý. Rozhodnete-li se tedy nějaký stát navštívit, je nutné ověřit si nejaktuálnější podmínky pro vstup na jeho území. Tyto informace získáte od úřadu daného státu sídlícího u nás, případně na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Velvyslanectví  Spojených států amerických najdete v současnosti v Schoenbornském paláci na Malé Straně v Praze. Na jeho oficiálním webu se můžete snadno informovat, zda budete vízum do USA potřebovat a co pro něj musíte udělat.

Vízum do USA nepotřebujete, chcete-li vycestovat na dobu kratší než 90 dnů a cílem Vaší cesty je například pracovní nebo turistický pobyt.  To dokážete tím, že máte dopředu zakoupenou zpáteční letenku, která prokáže, že Vaše cesta dodrží maximální dobu povolenou k bezvízovému pobytu. Na základě těchto faktů a vlastnictví biometrického pasu vyplníte povinnou cestovní registraci, která Vám umožní vycestovat nebo Vás upozorní na povinnost vyřídit si do USA vízum.

Chcete-li ve Spojených státech pobývat delší dobu s cílem studia, práce nebo třeba návštěvy, vízum potřebujete. Vízum do USA přímo závisí na cíli vaší cesty a dle ní bude i posuzováno. Téměř všichni, kteří žádají o tzv. nepřistěhovalecká víza, si musí sjednat schůzku s americkým úředníkem a absolvovat pohovor. Před samotnou žádostí o vízum si podle tabulky velvyslanectví spojených států předem určíte typ víza, který si budete vyřizovat. Na stránkách si rovněž  vyplníte požadovaný formulář s žádostí o vízum a smluvíte si schůzku na konzulátu v Praze. Na pohovor si připravte potřebné formuláře, doklady a dokumenty. V případě, že Vaši žádost o vízum do USA zamítnou, bude Vám vysvětlen důvod tohoto rozhodnutí.

Zkušenosti z cest